Dl.kl

Status: Finished
Entry Fee 100
Number of Looses: 2
First Prize: 50%
Second Prize: 30%
Third Prize: 20%

List of Players

# Nick First Last
1 Dyakov Dyakov Dmitriy
2 Romanenko Romanenko Vitaliy
3 Episkoposyan Episkoposyan Vazgen
4 Tesalov Tesalov Viktor
5 Spicin Spicin Evgeniy
6 Zagrebelniy Zagrebelniy Sergey
7 Ivanov I. Ivanov Igor
8 Zhitnik Zitnik Sergey
9 Garkavec Garkavec Andrey

Summary

PlayerRoundWinsLoosesBye Total
WMBs
Prize Total Score
Tesalov6 5 1 0 50450500
Romanenko6 3 2 1 30270300
Dyakov5 2 2 1 20180200
Zagrebelniy5 2 2 1 2020
Ivanov I.4 2 2 0 2020
Spicin4 2 2 0 2020
Garkavec4 1 2 1 1010
Zhitnik2 0 2 0 00
Episkoposyan2 0 2 0 00

Round 1

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
1
5 Bye

Round 2

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
1
5 Bye

Result

PlayerRoundWinsLoosesBye
Tesalov1 1 0 0
Ivanov I.1 1 0 0
Romanenko1 1 0 0
Spicin1 1 0 0
Garkavec1 0 0 1
Dyakov1 0 1 0
Zhitnik1 0 1 0
Zagrebelniy1 0 1 0
Episkoposyan1 0 1 0

Round 3

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
1
4 Bye

Result

PlayerRoundWinsLoosesBye
Tesalov2 2 0 0
Spicin2 2 0 0
Garkavec2 1 0 1
Zagrebelniy2 1 1 0
Ivanov I.2 1 1 0
Romanenko2 1 1 0
Dyakov2 0 1 1
Zhitnik2 0 2 0
Episkoposyan2 0 2 0

Round 4

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
1
4 Bye

Result

PlayerRoundWinsLoosesBye
Tesalov3 2 1 0
Zagrebelniy3 2 1 0
Ivanov I.3 2 1 0
Spicin3 2 1 0
Dyakov3 1 1 1
Romanenko3 1 1 1
Garkavec3 1 1 1
Zhitnik2 0 2 0
Episkoposyan2 0 2 0

Round 5

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2

Result

PlayerRoundWinsLoosesBye
Tesalov4 3 1 0
Dyakov4 2 1 1
Zagrebelniy4 2 1 1
Romanenko4 2 1 1
Ivanov I.4 2 2 0
Spicin4 2 2 0
Garkavec4 1 2 1
Zhitnik2 0 2 0
Episkoposyan2 0 2 0

Round 6

ScorePlayerTableOpponentScore
1

Result

PlayerRoundWinsLoosesBye
Tesalov5 4 1 0
Romanenko5 3 1 1
Dyakov5 2 2 1
Zagrebelniy5 2 2 1
Ivanov I.4 2 2 0
Spicin4 2 2 0
Garkavec4 1 2 1
Zhitnik2 0 2 0
Episkoposyan2 0 2 0