Ch.Kh. BG35

Status: Finished
Entry Fee 100
Number of Looses: 2
First Prize: 50%
Second Prize: 30%
Third Prize: 20%

List of Players

# Nick First Last
1 Krasov Krasov Aleksandr
2 Zavershinskiy Zavershinskiy Valeriy
3 Bokuchava Bokuchava Vahtang
4 Holodniyak Holodniyak Stanislav
5 Zhitnik Zitnik Sergey
6 Episkoposyan Episkoposyan Vazgen
7 Aronov Aronov Aleksandr
8 Tichenko Tichenko Dmitrii

Summary

PlayerRoundWinsLoosesBye Total
WMBs
Prize Total Score
Aronov6 5 1 0 50400450
Bokuchava6 3 2 1 30240270
Tichenko5 3 2 0 30160190
Krasov4 2 2 0 2020
Episkoposyan3 1 2 0 1010
Zavershinskiy3 1 2 0 1010
Holodniyak2 0 2 0 00
Zhitnik2 0 2 0 00

Round 1

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4

Round 2

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4

Result

PlayerRoundWinsLoosesBye
Episkoposyan1 1 0 0
Krasov1 1 0 0
Bokuchava1 1 0 0
Aronov1 1 0 0
Tichenko1 0 1 0
Holodniyak1 0 1 0
Zavershinskiy1 0 1 0
Zhitnik1 0 1 0

Round 3

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3

Result

PlayerRoundWinsLoosesBye
Bokuchava2 2 0 0
Aronov2 2 0 0
Episkoposyan2 1 1 0
Tichenko2 1 1 0
Krasov2 1 1 0
Zavershinskiy2 1 1 0
Holodniyak2 0 2 0
Zhitnik2 0 2 0

Round 4

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2

Result

PlayerRoundWinsLoosesBye
Bokuchava3 3 0 0
Tichenko3 2 1 0
Krasov3 2 1 0
Aronov3 2 1 0
Episkoposyan3 1 2 0
Zavershinskiy3 1 2 0
Holodniyak2 0 2 0
Zhitnik2 0 2 0

Round 5

ScorePlayerTableOpponentScore
1
1
2 Bye

Result

PlayerRoundWinsLoosesBye
Tichenko4 3 1 0
Bokuchava4 3 1 0
Aronov4 3 1 0
Krasov4 2 2 0
Episkoposyan3 1 2 0
Zavershinskiy3 1 2 0
Holodniyak2 0 2 0
Zhitnik2 0 2 0

Round 6

ScorePlayerTableOpponentScore
1

Result

PlayerRoundWinsLoosesBye
Aronov5 4 1 0
Bokuchava5 3 1 1
Tichenko5 3 2 0
Krasov4 2 2 0
Episkoposyan3 1 2 0
Zavershinskiy3 1 2 0
Holodniyak2 0 2 0
Zhitnik2 0 2 0