Tournament №7

Status: Finished
Entry Fee 100
Number of Looses: 2
First Prize: 50%
Second Prize: 30%
Third Prize: 20%

List of Players

# Nick First Last
1 Bokuchava Bokuchava Vahtang
2 Kuznecov Kuznecov Vitaliy
3 Tesalov Tesalov Viktor
4 Episkoposyan Episkoposyan Vazgen
5 Spicin Spicin Evgeniy
6 Krasov Krasov Aleksandr
7 Ivanov I. Ivanov Igor
8 Zhitnik Zitnik Sergey
9 Zagrebelniy Zagrebelniy Sergey
10 Markarov Markarov Artur
11 Dergilev Dergilev Viktor

Summary

PlayerRoundWinsLoosesBye Total
WMBs
Prize Total Score
Krasov6 6 0 0 60550610
Bokuchava6 4 2 0 40330370
Tesalov5 3 2 0 30220250
Zhitnik5 3 2 0 3030
Spicin4 1 2 1 1010
Episkoposyan4 1 2 1 1010
Kuznecov3 1 2 0 1010
Ivanov I.3 1 2 0 1010
Markarov3 0 2 1 00
Dergilev2 0 2 0 00
Zagrebelniy2 0 2 0 00

Round 1

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
1
6 Bye

Round 2

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
1
6 Bye

Result

PlayerRoundWinsLoosesBye
Bokuchava1 1 0 0
Krasov1 1 0 0
Ivanov I.1 1 0 0
Tesalov1 1 0 0
Zhitnik1 1 0 0
Markarov1 0 0 1
Dergilev1 0 1 0
Episkoposyan1 0 1 0
Zagrebelniy1 0 1 0
Kuznecov1 0 1 0
Spicin1 0 1 0

Round 3

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
1
5 Bye

Result

PlayerRoundWinsLoosesBye
Bokuchava2 2 0 0
Krasov2 2 0 0
Tesalov2 2 0 0
Ivanov I.2 1 1 0
Kuznecov2 1 1 0
Spicin2 1 1 0
Zhitnik2 1 1 0
Episkoposyan2 0 1 1
Markarov2 0 1 1
Dergilev2 0 2 0
Zagrebelniy2 0 2 0

Round 4

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3

Result

PlayerRoundWinsLoosesBye
Krasov3 3 0 0
Tesalov3 3 0 0
Bokuchava3 2 1 0
Zhitnik3 2 1 0
Episkoposyan3 1 1 1
Spicin3 1 1 1
Ivanov I.3 1 2 0
Kuznecov3 1 2 0
Markarov3 0 2 1
Dergilev2 0 2 0
Zagrebelniy2 0 2 0

Round 5

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2

Result

PlayerRoundWinsLoosesBye
Krasov4 4 0 0
Bokuchava4 3 1 0
Tesalov4 3 1 0
Zhitnik4 3 1 0
Episkoposyan4 1 2 1
Spicin4 1 2 1
Ivanov I.3 1 2 0
Kuznecov3 1 2 0
Markarov3 0 2 1
Dergilev2 0 2 0
Zagrebelniy2 0 2 0

Round 6

ScorePlayerTableOpponentScore
1

Result

PlayerRoundWinsLoosesBye
Krasov5 5 0 0
Bokuchava5 4 1 0
Tesalov5 3 2 0
Zhitnik5 3 2 0
Episkoposyan4 1 2 1
Spicin4 1 2 1
Ivanov I.3 1 2 0
Kuznecov3 1 2 0
Markarov3 0 2 1
Dergilev2 0 2 0
Zagrebelniy2 0 2 0