XACH

Status: Finished
Entry Fee 100
Number of Looses: 2
First Prize: 70%
Second Prize: 30%
Third Prize: 10%

List of Players

# Nick First Last
1 Tesalov Tesalov Viktor
2 Krasov Krasov Aleksandr
3 Zhitnik Zitnik Sergey
4 Kuznecov Kuznecov Vitaliy
5 Ivanov I. Ivanov Igor
6 Spicin Spicin Evgeniy

Summary

PlayerRoundWinsLoosesBye Total
WMBs
Prize Total Score
Zhitnik5 4 0 1 40420460
Spicin5 3 2 0 30180210
Kuznecov4 1 2 1 106070
Tesalov3 1 2 0 1010
Krasov3 1 2 0 1010
Ivanov I.2 0 2 0 00

Round 1

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3

Round 2

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3

Result

PlayerRoundWinsLoosesBye
Zhitnik1 1 0 0
Krasov1 1 0 0
Spicin1 1 0 0
Kuznecov1 0 1 0
Tesalov1 0 1 0
Ivanov I.1 0 1 0

Round 3

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
1
3 Bye

Result

PlayerRoundWinsLoosesBye
Zhitnik2 2 0 0
Kuznecov2 1 1 0
Tesalov2 1 1 0
Krasov2 1 1 0
Spicin2 1 1 0
Ivanov I.2 0 2 0

Round 4

ScorePlayerTableOpponentScore
1
1
2 Bye

Result

PlayerRoundWinsLoosesBye
Zhitnik3 3 0 0
Spicin3 2 1 0
Kuznecov3 1 1 1
Tesalov3 1 2 0
Krasov3 1 2 0
Ivanov I.2 0 2 0

Round 5

ScorePlayerTableOpponentScore
1

Result

PlayerRoundWinsLoosesBye
Zhitnik4 3 0 1
Spicin4 3 1 0
Kuznecov4 1 2 1
Tesalov3 1 2 0
Krasov3 1 2 0
Ivanov I.2 0 2 0