Dl.kub

Status: Finished
Entry Fee 300
Number of Looses: 2
First Prize: 70%
Second Prize: 30%
Third Prize: 10%

List of Players

# Nick First Last
1 Zhitnik Zitnik Sergey
2 Tesalov Tesalov Viktor
3 Episkoposyan Episkoposyan Vazgen
4 Kuznecov Kuznecov Vitaliy
5 Spicin Spicin Evgeniy
6 Markarov Markarov Artur
7 Pipiya Pipiya Avtondil

Summary

PlayerRoundWinsLoosesBye Total
WMBs
Prize Total Score
Episkoposyan6 5 1 0 15014701620
Spicin5 3 2 0 90630720
Markarov6 3 2 1 90210300
Tesalov4 1 2 1 3030
Kuznecov3 1 2 0 3030
Pipiya3 0 2 1 00
Zhitnik2 0 2 0 00

Round 1

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
1
4 Bye

Round 2

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
1
4 Bye

Result

PlayerRoundWinsLoosesBye
Episkoposyan1 1 0 0
Spicin1 1 0 0
Kuznecov1 1 0 0
Tesalov1 0 0 1
Markarov1 0 1 0
Pipiya1 0 1 0
Zhitnik1 0 1 0

Round 3

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3

Result

PlayerRoundWinsLoosesBye
Episkoposyan2 2 0 0
Spicin2 2 0 0
Markarov2 1 1 0
Kuznecov2 1 1 0
Tesalov2 0 1 1
Pipiya2 0 1 1
Zhitnik2 0 2 0

Round 4

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2

Result

PlayerRoundWinsLoosesBye
Episkoposyan3 3 0 0
Markarov3 2 1 0
Spicin3 2 1 0
Tesalov3 1 1 1
Kuznecov3 1 2 0
Pipiya3 0 2 1
Zhitnik2 0 2 0

Round 5

ScorePlayerTableOpponentScore
1
1
2 Bye

Result

PlayerRoundWinsLoosesBye
Markarov4 3 1 0
Episkoposyan4 3 1 0
Spicin4 3 1 0
Tesalov4 1 2 1
Kuznecov3 1 2 0
Pipiya3 0 2 1
Zhitnik2 0 2 0

Round 6

ScorePlayerTableOpponentScore
1

Result

PlayerRoundWinsLoosesBye
Episkoposyan5 4 1 0
Markarov5 3 1 1
Spicin5 3 2 0
Tesalov4 1 2 1
Kuznecov3 1 2 0
Pipiya3 0 2 1
Zhitnik2 0 2 0