Dl 9

Status: Finished
Entry Fee 100
Number of Looses: 2
First Prize: 50%
Second Prize: 30%
Third Prize: 20%

List of Players

# Nick First Last
1 Markarov Markarov Artur
2 Kuznecov Kuznecov Vitaliy
3 Bokuchava Bokuchava Vahtang
4 Kavun Kavun Vasiliy
5 Krasov Krasov Aleksandr
6 Episkoposyan Episkoposyan Vazgen
7 Ivanov I. Ivanov Igor
8 Zhitnik Zitnik Sergey
9 Tesalov Tesalov Viktor
10 Spicin Spicin Evgeniy
11 Zagrebelniy Zagrebelniy Sergey

Summary

PlayerRoundWinsLoosesBye Total
WMBs
Prize Total Score
Ivanov I.7 5 1 1 50550600
Zhitnik7 5 2 0 50330380
Zagrebelniy6 4 2 0 40220260
Kuznecov5 3 2 0 3030
Episkoposyan4 2 2 0 2020
Kavun4 1 2 1 1010
Markarov3 1 2 0 1010
Krasov3 0 2 1 00
Spicin3 0 2 1 00
Tesalov2 0 2 0 00
Bokuchava2 0 2 0 00

Round 1

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
1
6 Bye

Round 2

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
1
6 Bye

Result

PlayerRoundWinsLoosesBye
Episkoposyan1 1 0 0
Kavun1 1 0 0
Zagrebelniy1 1 0 0
Kuznecov1 1 0 0
Ivanov I.1 1 0 0
Krasov1 0 0 1
Bokuchava1 0 1 0
Spicin1 0 1 0
Tesalov1 0 1 0
Zhitnik1 0 1 0
Markarov1 0 1 0

Round 3

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
1
5 Bye

Result

PlayerRoundWinsLoosesBye
Zagrebelniy2 2 0 0
Kuznecov2 2 0 0
Ivanov I.2 2 0 0
Episkoposyan2 1 1 0
Kavun2 1 1 0
Zhitnik2 1 1 0
Markarov2 1 1 0
Krasov2 0 1 1
Spicin2 0 1 1
Bokuchava2 0 2 0
Tesalov2 0 2 0

Round 4

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3

Result

PlayerRoundWinsLoosesBye
Zagrebelniy3 3 0 0
Kuznecov3 3 0 0
Episkoposyan3 2 1 0
Ivanov I.3 2 1 0
Zhitnik3 2 1 0
Kavun3 1 1 1
Markarov3 1 2 0
Krasov3 0 2 1
Spicin3 0 2 1
Bokuchava2 0 2 0
Tesalov2 0 2 0

Round 5

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2

Result

PlayerRoundWinsLoosesBye
Zagrebelniy4 4 0 0
Kuznecov4 3 1 0
Ivanov I.4 3 1 0
Zhitnik4 3 1 0
Episkoposyan4 2 2 0
Kavun4 1 2 1
Markarov3 1 2 0
Krasov3 0 2 1
Spicin3 0 2 1
Bokuchava2 0 2 0
Tesalov2 0 2 0

Round 6

ScorePlayerTableOpponentScore
1
1
2 Bye

Result

PlayerRoundWinsLoosesBye
Zagrebelniy5 4 1 0
Ivanov I.5 4 1 0
Zhitnik5 4 1 0
Kuznecov5 3 2 0
Episkoposyan4 2 2 0
Kavun4 1 2 1
Markarov3 1 2 0
Krasov3 0 2 1
Spicin3 0 2 1
Bokuchava2 0 2 0
Tesalov2 0 2 0

Round 7

ScorePlayerTableOpponentScore
1

Result

PlayerRoundWinsLoosesBye
Zhitnik6 5 1 0
Ivanov I.6 4 1 1
Zagrebelniy6 4 2 0
Kuznecov5 3 2 0
Episkoposyan4 2 2 0
Kavun4 1 2 1
Markarov3 1 2 0
Krasov3 0 2 1
Spicin3 0 2 1
Bokuchava2 0 2 0
Tesalov2 0 2 0