D.k

Status: Finished
Entry Fee 100
Number of Looses: 2
First Prize: 70%
Second Prize: 30%
Third Prize: 10%

List of Players

# Nick First Last
1 Ivanov I. Ivanov Igor
2 Bokuchava Bokuchava Vahtang
3 Tesalov Tesalov Viktor
4 Episkoposyan Episkoposyan Vazgen
5 Spicin Spicin Evgeniy
6 Kuznecov Kuznecov Vitaliy
7 Zagrebelniy Zagrebelniy Sergey

Summary

PlayerRoundWinsLoosesBye Total
WMBs
Prize Total Score
Kuznecov6 5 1 0 50490540
Bokuchava6 3 2 1 30210240
Zagrebelniy5 2 2 1 207090
Spicin4 1 2 1 1010
Tesalov3 1 2 0 1010
Episkoposyan3 1 2 0 1010
Ivanov I.2 0 2 0 00

Round 1

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
1
4 Bye

Round 2

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
1
4 Bye

Result

PlayerRoundWinsLoosesBye
Kuznecov1 1 0 0
Episkoposyan1 1 0 0
Bokuchava1 1 0 0
Zagrebelniy1 0 0 1
Tesalov1 0 1 0
Ivanov I.1 0 1 0
Spicin1 0 1 0

Round 3

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3

Result

PlayerRoundWinsLoosesBye
Kuznecov2 2 0 0
Zagrebelniy2 1 0 1
Tesalov2 1 1 0
Episkoposyan2 1 1 0
Bokuchava2 1 1 0
Spicin2 0 1 1
Ivanov I.2 0 2 0

Round 4

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2

Result

PlayerRoundWinsLoosesBye
Kuznecov3 3 0 0
Bokuchava3 2 1 0
Zagrebelniy3 1 1 1
Spicin3 1 1 1
Tesalov3 1 2 0
Episkoposyan3 1 2 0
Ivanov I.2 0 2 0

Round 5

ScorePlayerTableOpponentScore
1
1
2 Bye

Result

PlayerRoundWinsLoosesBye
Kuznecov4 3 1 0
Bokuchava4 3 1 0
Zagrebelniy4 2 1 1
Spicin4 1 2 1
Tesalov3 1 2 0
Episkoposyan3 1 2 0
Ivanov I.2 0 2 0

Round 6

ScorePlayerTableOpponentScore
1

Result

PlayerRoundWinsLoosesBye
Kuznecov5 4 1 0
Bokuchava5 3 1 1
Zagrebelniy5 2 2 1
Spicin4 1 2 1
Tesalov3 1 2 0
Episkoposyan3 1 2 0
Ivanov I.2 0 2 0