XO 4

Status: Finished
Entry Fee 100
Number of Looses: 2
First Prize: 50%
Second Prize: 30%
Third Prize: 20%

List of Players

# Nick First Last
1 Krasov Krasov Aleksandr
2 Golovatenko Golovatenko Denis
3 Yuzhnyi Yuzhnyi Mykhailo
4 Butchanyi Butchanyi Vitalii
5 Osovskaya Osovskaya Aleksandra
6 Osovskiy Osovskiy Konstantin
7 Nesterov Nesterov Andrey
8 Saukova Saukova Elena

Summary

PlayerRoundWinsLoosesBye Total
WMBs
Prize Total Score
Saukova6 4 1 1 40400440
Golovatenko6 4 2 0 40240280
Osovskiy5 3 2 0 30160190
Yuzhnyi4 2 2 0 2020
Krasov3 1 2 0 1010
Osovskaya3 1 2 0 1010
Butchanyi2 0 2 0 00
Nesterov2 0 2 0 00

Round 1

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4

Round 2

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4

Result

PlayerRoundWinsLoosesBye
Golovatenko1 1 0 0
Krasov1 1 0 0
Osovskiy1 1 0 0
Saukova1 1 0 0
Butchanyi1 0 1 0
Osovskaya1 0 1 0
Nesterov1 0 1 0
Yuzhnyi1 0 1 0

Round 3

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3

Result

PlayerRoundWinsLoosesBye
Golovatenko2 2 0 0
Osovskiy2 2 0 0
Krasov2 1 1 0
Osovskaya2 1 1 0
Yuzhnyi2 1 1 0
Saukova2 1 1 0
Butchanyi2 0 2 0
Nesterov2 0 2 0

Round 4

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2

Result

PlayerRoundWinsLoosesBye
Golovatenko3 3 0 0
Osovskiy3 2 1 0
Yuzhnyi3 2 1 0
Saukova3 2 1 0
Krasov3 1 2 0
Osovskaya3 1 2 0
Butchanyi2 0 2 0
Nesterov2 0 2 0

Round 5

ScorePlayerTableOpponentScore
1
1
2 Bye

Result

PlayerRoundWinsLoosesBye
Golovatenko4 3 1 0
Osovskiy4 3 1 0
Saukova4 3 1 0
Yuzhnyi4 2 2 0
Krasov3 1 2 0
Osovskaya3 1 2 0
Butchanyi2 0 2 0
Nesterov2 0 2 0

Round 6

ScorePlayerTableOpponentScore
1

Result

PlayerRoundWinsLoosesBye
Golovatenko5 4 1 0
Saukova5 3 1 1
Osovskiy5 3 2 0
Yuzhnyi4 2 2 0
Krasov3 1 2 0
Osovskaya3 1 2 0
Butchanyi2 0 2 0
Nesterov2 0 2 0